نکات ضروری سفر

نکات ضروری قبل از سفر

نکات ضروری قبل از سفر پیش از انجام سفر از درستی بلیط مسافرت و دیگر مدارک سفر مطمئن شوید و چنانچه اشکال و ابهامی را مشاهده فرمودید یادآوری کنید تا رفع شود دست کم سه ساعت قبل از پرواز در ... ادامه مطلب