بیمه مسافرتی

مهم‌ترین مزایای بیمه‌نامه مسافرتی شرکت عبارت‌اند از:

–  پرداخت هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور

–  جابجایی یا بازگرداندن بیمه‌شده به کشور در طول مدت سفر در صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه

– پرداخت هزینه‌های فوریت‌های دندان‌پزشکی

– بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه‌شده به کشور

–  بازگرداندن جسد متوفی

– مساعدت حقوقی

– سرقت و یا مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور

– بازگرداندن کودکانی که بی‌سرپرست مانده‌اند

– ارسال پیام‌ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

–  بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

– خدمات مربوط به تأخیر در ورود چمدان‌ها

– خدمات مربوط به تأخیر در پرواز هواپیما