جهت تماس با نمایندگان کن موج پارس در ایران      

هر روز هفته از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:

 

۰۲۱۲۲۳۵۸۲۲۹

 

یا از طریق ارسال ایمیل به آدرسهای زیر اقدام فرمایید:

 

canmojpars@gmail.com

info@canmojpars.com

 

و یا فرم موجود در این قسمت را تکمیل نمایید.